Kumppanuus

Kumppanuudesta tehokkuutta

Tapahtuma-alalla toimistot elävät pääosin projekti kerrallaan ja asiakkaita on laajasti kaikilta mahdollisilta toimialoilta. Briiffejä tulee sisään, niihin tuotetaan ratkaisu useasti toimiston sisällä ja tarjotaan valmis projekti asiakkaalle ostettavaksi, joskus hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja lähellä olevaan tarpeeseen.

Me uskomme, että kumpikin osapuoli, toimittaja ja asiakas, hyötyisivät määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta kumppanuudesta. Mitäpä jos tuleviin tapahtumiin löytyisi ratkaisut ilman turhaa kiirettä? Entäpä  jos ratkaisuja kehitettäisiinkin yhdessä eikä odotettaisi jonkun toisen miettimää valmista ehdotusta, joka ei ehkä olekaan yrityksen näköinen ja tapainen?

Ideointia voidaan tehdä asiakkaan kanssa. Suunnitelmallisesti tehtynä se on tehokasta ja erittäin hyödyllistä. Ideoiden jalostaminen edelleen, budjetointi, testaaminen jne. on työtä, jonka tapahtumatoimisto voi tehdä itse asiakkaan keskittyessä omaan ydintoimintaansa. Oikea suunta on jo löydetty yhdessä!

Mitä hyötyä?

Asiakkaan ajankäyttö tehostuu, eikä usean toimiston briiffaukseen tai kilpailutukseen tarvita aikaa ja resursseja. Mikäli tapahtumatoimijalla on riittävästi asiantuntemusta, saa asiakas myös proaktiivisesti kehitysideoita tapahtumien toteuttamiseen. Syntyisi täysin uusia ratkaisuja markkinoinnin, henkilöstön tai asiakassuhteiden hoitamisen tarpeisiin.  Toimintasuunnitelmaan jo kuuluvia tapahtumiakin kehitettäisiin pitkäjänteisemmin, eikä eletä vain vuosi kerrallaan, tapahtumasta tapahtumaan.

Tapahtumatoimistolle kumppanuudet mahdollistaisivat tarkempaa ja parempaa resurssointia, joka on suoraan yhteydessä palvelun laatuun. Samoin uusien työntekijöiden sisäänajoon saataisiin suunnitelmallisuutta. Tämä on yhtälailla tapahtumatoimiston kuin asiakkaankin etu.

Toki haasteena asiakkailla on löytää se oikea ja uskallusta luottaa kysytään. Alallamme on paljon ja kaikenlaisia toimijoita. Kun se oikea löytyy, siitä kannattaa pitää kiinni. Vai mitä?